Bình chứa clo - Van đầu bình clo Mỹ

1.   Bình chứa clo là loại bình chứa khí chịu áp lực nén cao. Tại Việt Nam bình chứa clo chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. 

  aBình clo Thượng Hải - Trung Quốc có ưu điểm kích thước khá đa dạng như bình clo 50kg ( 43 lít khí ), bình clo 500kg ( 400 lit khí ), bình clo 1000kg ( 800 lit khí ...

1.   Bình chứa clo là loại bình chứa khí chịu áp lực nén cao. Tại Việt Nam bình chứa clo chủ yếu được nhập từ Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ. 

  aBình clo Thượng Hải - Trung Quốc có ưu điểm kích thước khá đa dạng như bình clo 50kg ( 43 lít khí ), bình clo 500kg ( 400 lit khí ), bình clo 1000kg ( 800 lit khí ). 

  b - Tại Mỹ có 2 loại bình clo chủ yếu là bình clo Norris 68kg ( 53 lít khí ) và bình clo Columbiana 1000kg ( 800 ~900 lít khí ). 

  c - Riêng Ấn Độ có loại bình clo ISGEC chủ yếu là loại bình clo 1000kg ( 800 ~ 900 lít khí ).

   Note: Do clo là chất được quản lý chặt chẽ nên tất cả các bình clo đang sử dụng phải được đăng kiểm theo đúng quy định của các nước sở tại để dễ dàng quản lý.

2.  Sherwood là hãng sản xuất hàng đầu của Mỹ và Thế giới về sản xuất van cho bình Clo và các loại van chính xác, áp lực cao. Hiện hãng Sherwood chính thức cung cấp 2 loại van dùng cho bình chứa Clo. Với van bình Clo này có thể điều chỉnh lưu lượng vào ra bình chứa Clo thích hợp và lắp đặt phù hợp với các loại bình chứa Clo (Bình Clo 50 Kg, Bình Clo 500 Kg, Bình Clo 1000 Kg ....).

a. Loại van dùng cho bình nằm 
Do hãng : SHERWOOD – USA sản xuất
Model : 1214 AX1 – CL-1
Chân van : 3/4”- 14NGT
Ngõ ra CGA : 660/820
Thân van : Aluminium Silicon Bronze
Ty van : Monel
Packing : Teflon
b. Loại van dùng cho bình đứng
Do hãng : SHERWOOD – USA sản xuất
Model : 1210 AX1 – CL-1
Chân van : 3/4”- 14NGT
Ngõ ra CGA : 660/820
Thân van : Aluminium Silicon Bronze
Ty van : Monel
Packing : Teflon
More

Bình chứa clo - Van đầu bình clo Mỹ There are no products in this category.