Thiết bị đo quan trắc

 Trong môi trường nước cấp ( nước sinh hoạt), nước thải, không khí có những chỉ tiêu đặc trưng cần quan trắc và kiểm soát như: pH, Độ dẫn ( EC), TDS, Chlor dư, Oxi hòa tan ( DO ), Oxi sinh hóa ( BOD ), Oxi hóa học ( COD ), Chất rắn lơ lửng ( TSS ), đo online....

 Chúng tôi là nhà cung ứng thiết bị khoa học có chất lượng vượt trội và độ tin cậy c...

 Trong môi trường nước cấp ( nước sinh hoạt), nước thải, không khí có những chỉ tiêu đặc trưng cần quan trắc và kiểm soát như: pH, Độ dẫn ( EC), TDS, Chlor dư, Oxi hòa tan ( DO ), Oxi sinh hóa ( BOD ), Oxi hóa học ( COD ), Chất rắn lơ lửng ( TSS ), đo online....

 Chúng tôi là nhà cung ứng thiết bị khoa học có chất lượng vượt trội và độ tin cậy cao, thông qua các nghiên cứu sáng tạo và dịch vụ hỗ trợ lắp đặt, vận hành bảo trì bảo dưỡng các thiết bị phân tích giúp các hệ thống quan trắc đo đạc môi trường thêm ổn định và an toàn.

 Các hóa chất phân tích dùng trong kiểm tra chất lượng nước hoặc các loại chất lỏng khác tại phòng thí nghiệm hay ngoài hiện trường, đáp ứng đa dạng nhu cầu kiểm soát chất lượng nước trong các lĩnh vực công nghiệp thực phẩm và nước giải khát, hoá chất, điện, môi trường, nước uống, nước thải. Tất cả các sản phẩm đều hướng tới mục tiêu phân tích phải đơn giản nhưng chính xác, theo các tiêu chí sau:

 * Các phương pháp phân tích thực hiện theo hướng dẫn một cách dễ dàng

 * Hóa chất đã được pha chế sẵn để dùng trong phân tích đạt chất lượng cao

 * Thiết bị phân tích chính xác.

More

Thiết bị đo quan trắc There are no products in this category.