Gia công chế tạo

 Gia công chế tạo cơ khí là kỹ năng vận dụng kiến thức toán hóa lý tổng hợp để tạo ra máy móc, thiết bị, phụ kiện trên cơ sở  lập kế hoạch, thiết kế bản vẽ và kinh nghiệm làm việc.  Gia công chế tạo có thể tạo ra những sản phẩm đơn giản hoặc phức tạp, phụ thuộc vào mục đích sử dụng và mục tiêu nhắm tới như: Gia công trục cánh khuấy inox cho bồn ...

 Gia công chế tạo cơ khí là kỹ năng vận dụng kiến thức toán hóa lý tổng hợp để tạo ra máy móc, thiết bị, phụ kiện trên cơ sở  lập kế hoạch, thiết kế bản vẽ và kinh nghiệm làm việc.  Gia công chế tạo có thể tạo ra những sản phẩm đơn giản hoặc phức tạp, phụ thuộc vào mục đích sử dụng và mục tiêu nhắm tới như: Gia công trục cánh khuấy inox cho bồn khuấy hóa chất, gia công bồn lọc áp lực, gia công bể lắng lamen, gia công sàn thao tác cho máy ép bùn, gia công chế tạo máy điều chế javen, bể tách mỡ, van cửa cống…

Các yếu tố quan trọng trong ngành gia công chế tạo cơ khí:

1. Độ chính xác trong quá trình gia công phải tuân thủ đúng theo yêu cầu của bản vẽ.

2. Thao tác và kỹ năng  làm việc của người thi công phải cẩn trọng, tỷ mỉ và cần tính toán khoa học và hợp lý

3. Sản phẩm sau khi hoàn thành phải được lắp ráp, vận hành và ứng dụng được trong cuộc sống.

More

Gia công chế tạo There are no products in this category.